0216 573 66 13

Ses bir çeşit enerjidir, cisimlerin titreşmesi ile oluşur ve dalgalar halinde yayılır. Günlük hayatın içinde yer alan yaşam alanlarında istenmeyen sesleri engellemek isteyebilirsiniz. Gürültülü mekânları istenmeyen seslerden arındırarak gerekli kullanım koşullarını oluşturabilmek son derece önemlidir. Gürültüleri en aza indirgemek ve dıştan içe, içten dışa sesleri kontrol altına tutabilmek için yapılan uygulamalara ses yalıtımı denmektedir. Ses yalıtımının temelinde gürültünün insan üzerindeki olası zararlı etkilerini en aza indirgemek yer alır.

Kentleşme sürecinin plansız olarak geliştiği yerlerde gürültü insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Çevredeki fabrikaların çıkardığı sesler, havaalanı çevresindeki yerleşim yerlerinde duyulan yüksek miktarda gürültü, komşudan gelen sesler ve konuşmalar, trafik sesleri, satıcı sesleri gibi birçok rahatsız edici ses, diğer insanlar tarafından gürültü olarak algılanabilir ve sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Bazı alanlar içinse en düşük ses miktarı, o alan için ideal olan yaşam biçimleri arasındadır. Yapılarda huzurlu bir ortam sağlamak ve insan sağlığını korumak amacıyla ses yalıtımına ihtiyaç duyulmaktadır. Ses yalıtımı yapı elemanları aracılığı ile iletilen ses miktarlarını en aza indirmek için yapılan işlemdir. Ses yalıtımında sesi çok geçiren ya da az geçiren malzemeler aracılığıyla gürültünün önüne geçilebilir. Günümüz teknolojisinde gürültüyü önlemek için kullanılan ses yalıtım malzemeleri oldukça gelişmiştir. Ses yalıtımı, sesin insan sağlığını da etkileyen olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yapılan bir yalıtım türüdür.

Ses yalıtımının amaçları arasında sesin ortamdaki yayılmasını kontrol altında tutmak vardır. Her malzemenin ses yutma potansiyeli vardır. Ses yalıtımı esnasında bu ses yutma potansiyeli en yüksek olan malzemeler kullanılır. Ses yalıtımı sayesinde gürültüyü en aza indirebilir ve böylelikle hem kendi sağlığınızı hem de başkalarının sağlığını koruma altına alabilirsiniz.

Blog Son 8 Makale