0216 573 66 13

SES NEDİR?

Ses, cisimlerin titremesi ile oluşan ve atmosferde dalgalar halinde yayılan bir enerji türüdür. Sesin iletilmesi ise katı, sıvı ve hava yolu ile sağlanır. Bu ortamlardan katı ortamlarda ses en fazla iletilir.

SES NASIL YAYILIR?

Atmosferde normal şartlarda saniyede 340 mt. hızla yayılan ses, aynı denizde oluşan dalgalar gibi bir engelle karşılaştığında yansır ve yavaşlayarak etkisini kaybeder. Ayrıca karşılaştıkları engele bağlı olarak bir kısım enerjilerini de bu engel içinde bırakabilirler.

SESİN SEVİYELERİ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Sesin bir saniyede yapmış olduğu titreşim frekans, iki ses dalgası arasındaki süre ise periyor olarak tanımlanır. Desibel ise sesin basınç seviyesidir. Frekans yükseldikçe ses daha çok tizleşecektir.

SES YALITIMI NEDİR?

Ses yalıtımı, sesin olduğu ortamın dış dünya ile bağlantılarını kesmek için kullanılan bir yalıtım yöntemidir. Ortamdan dışarı sesin çıkması kadar, ortama sesin girmesi de ses yalıtımı ile engellenir. Kısaca; ses ses dalgalarının serbestçe yayıldığı ortamın izole edilmesidir.

SES YALITIMI İLE SESİN YUTUMU ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Ses yalıtımında ortam izole edilirken, sesin akustik yapısı bozulmaz. Sadece ses dalgalarının dışarıya yayılması engellenir. Ses yutumu ise; sesin dalgalar halinde yayıldığı ortamda boğularak, çeşitli cisimler tarafından emilmesi ve böylece yok olmasıdır.

Ses yutma katsayısı=yutulan ses enerjisi/ yüzeye gelen ses enerjisi formülü ile elde edilir. Ortaya çıkan değer 0 ile 1 arasında değişir. Yüzeyin alanı x ses yutma katsayısı ise yüzeyin ses yutumu yani sabine değerini verir.

HANGİ CİSİMLER SESİ YUTAR?

İnsanlar en büyük ses yutma malzemesidir. Kalabalık ortamlarda sesin boğulması bu yüzdendir. Bunun dışında sıva, mermer, beton, cam, tuğla ve duvar kağıdının ses yutma değeri çok düşükken, perde, koltuk, halı, ahşap ve salon bitkilerinin ses yutma kapasitesi yüksektir.

SES YALITIMI NASIL YAPILIR?

İki tip ses yalıtımı yapılır. Bunlardan bir tanesi akustiğin bozulmaması için özel yanmaz akustik malzemeler ile yapılan ses yalıtımı, diğeri ise ses geçiş kaybını önlemek için yapılan yalıtımdır.

 

Blog Son 8 Makale