0216 573 66 13

Gürültü, insan hayatında görünmeyen ancak kişilerin hayatını cehenneme çevirmeyi başarmış bir aktördür. 21. yy Türkiye'sinin sanayi ve bilim alanında gelişmeler göstermesi ve dur durak bilmeden çalışmalar ortaya koyması sonucunda ister istemez gürültüler ve büyük ses geçişleri yaşanmaktadır. Bu da insan sağlığını etkilemektedir. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri zamanla ortaya çıkmakta ve bu semptomlar hastalık boyutunu almaktadır.

Düşük seviyelerle başlanılan bu süreç sonucunda kişi, hayata karşı tüm pozitifliğini yitirir, çalışma ve başarma arzusu körelir, hayata karşı  umutsuz, bitap bir vaziyet alır. Sinirli ve saldırgan bir tavır takınmasının yanında çevresindeki insanlara karşı da şiddet eğiliminde olur. Ki son dönemler de çevremizde de gözlemlediğimiz kadarıyla hemen hemen tüm insanlar bu özelliklerin birçoğunu sergilemektedir ve bu durum olağan/ sıradan bir hale dönüşmektedir. Evrensel bir boyut kazanan gürültü, insanları psikolojik ve fizyolojik açıdan etkisi altına almaktadır.

Bu yüzden teknolojiden yardım alınmalı ve gürültülü ortamlara ses yalıtım sistemleri yapılmalıdır. Ses yalıtımı yapılacak olan ortamda daha önceden keşif niteliğinde bir inceleme yapılmalı ve çalışmaların sonucu tespit edildikten sonra ses yalıtım sistemi uygulanmalıdır. Muazzam bir ses yutma potansiyeline sahip olan bu ürün, sesin ortam içerisinde dengeli bir şekilde yayılmasını sağlayarak herhangi bir boş alana çarpıp geri dönüşünün olmamasını garantilemektedir. Bunun yanı sıra ses yalıtım sistemlerindeki özel sistemler sayesinde mekan dışında ses büyük ölçüde engellenmektedir. Ses yalıtım yapılırken alınacak olan ürünün niteliği ve niceliği önemli bir ölçüttür.

*Küf tutmaz olması

* Su/nem gibi maddelerden etkilenmez olması

* Yapışkanının sıradan olmaması ve son derece kaliteli maddelerden üretilmiş olması

* Gözü yormayan bir yapıda olması gerekmektedir.

Ses yalıtım, ortam akustiğini sağlayarak desibel farkını kapatmaktadır. Müşterilerin isteklerine bağlı kalınarak kendinden yapışkanlı modelleri de hizmete sunulmalıdır. Bu yöntem de çok pratik ve çabuktur. Ses yalıtım ürünleri, sese duvar etkisi yaparak sesin çok geniş bir alana iletim kaybına uğramasına yardımcı olur. Çünkü sese uygulanan herhangi bir basınç, sesin hızının yavaşlamasına sebep olmaktadır.

Blog Son 8 Makale