0216 573 66 13

Gürültü, rahatsız edici düzensiz sesler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Özellikle fabrika, atölye, atış poligonu, bar, düğün salonu, metro istasyonu, konser alanları, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, konferans salonları, müzik kayıt ve yayın stüdyoları, eğlence merkezleri, elektrik santralleri gibi yüksek sesli mekânlarda yalıtım yapılmamışsa çevreye oldukça fazla gürültü yayılmaktadır. Konut, pansiyon, otel, öğrenci yurdu, kütüphane, işyeri, ofis, okul, hastane, bakım hane, radyo yayın stüdyosu, uçuş kontrol kulesi gibi sükûnet ihtiyacı olan yerlerde bu gürültüler oldukça rahatsızlık vermektedir. Bu yüzden hem gürültülü mekânlarda hem de sessizlik ihtiyacı olan mekânlarda ses yalıtımı son derece önemlidir.

Ses kirliliği ve gürültü günümüzde çevre kirliliğinin bir türü olarak nitelendirilmektedir. Ses kirliliği yalıtım şartları yetersiz olan mekânlarda yaşayan kişilerde işitme bozukluğu, algılamada güçlük çekme, stres, dolaşım sistemi rahatsızlıkları ve uyku bozukluğu gibi pek çok fiziksel ve psikolojik hastalıklara yol açabilmektedir.

Ayrıca hamilelerde düşük yapma ve erken doğum riskini artırdığı da bilinmektedir. Tüm bunlarla birlikte yoğun gürültünün odaklanmada zorluğa ve iş veriminin düşmesine sebep olduğu da tespit edilmiştir. Ülke ekonomisini zarara uğratan bu durumlarla karşılaşmamak için ses yalıtımı yaptırmak gerekmektedir. Ülkemizde yüksek ses düzeyi, insan sağlığına ve çalışma gücüne verdiği zarar nedeniyle yasal sınırlamalar altına alınmıştır. Buna göre ses düzeyi 70 desibeli aşan mekânlar 12.000TL ceza ödemek durumunda kalırlar.

Ses yalıtımı, istenmeyen seslerin ve gürültülerin ortama girmesine engel olduğu gibi yüksek gürültü ile çalışan cihazların bulunduğu fabrika, santral, atölye gibi yerlerdeki yüksek seslerin dışarı çıkmasını da önler. Ayrıca ses düzeyinin yasal sınırı aştığı gürültülü mekânlar ve eğlence merkezleri yalıtım yaptırarak çevreye verdikleri rahatsızlıkları azaltmakta, şikâyetlerden ve yasal yaptırımlardan kurtulmaktadır.

Blog Son 8 Makale